Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100184 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Лясковец 5140, Трети март
Телефон:061922420
Мобилен:0885157447
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИАС - София)