Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 810100525 (16.11.2017 г.), 100101994 (22.8.2011 г.), 300100925 (18.11.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Хасково 6300, ул. Люлин
Мобилен:0876468634
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2011, ЗЗТН-2017, МС-2019
Образование:висше(УНСС)