Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100519 (01.11.2017 г.) , 100102338 (11.12.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Петрич 2850, ул. Христо Чернопеев
Мобилен:0877399903
Специалност:Геодезия
Стаж:ЗЗТН-2017, НИ-2017
Образование:висше(УАСГ)