Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100514 (27.10.2017 г.), 100102189 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1680, ул. Маестро Михаил Милков
Телефон:02/8584142, 02/9769976
Мобилен:0896777673, 0889902355
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2014, ЗЗТН-2017
Образование:висше (УНСС)