Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100512 (27.10.2017 г.), 100102408 (06.02.2019 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1172, ж.к. Дианабад, ул. Кирил Цонев
Телефон:02/8686604
Мобилен:0888030052
Специалност:Геодезия
Стаж:ЗЗТН-2017, НИ-2019
Образование:висше(УАСГ)