Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100507 (25.10.2017 г.), 100102608 (10.11.2023 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Плевен 5800, ж.к. Кайлъка
Мобилен:0887551161
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ЗЗТН-2017
Образование:висше(ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий")