Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100504 (24.10.2017 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8000, ул. Ивало
Мобилен:0889512640
Специалност:Компютърни с-ми и технологии
Стаж:ЗЗТН-2017
Образование:висше(БСУ)