Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100881 (23.10.2017 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1592, Дружба 1
Мобилен:0877702520
Специалност:Електроника
Стаж:МС-2017
Образование:висше(ТУ София)