Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100547 (22.02.2018 г.), 100102233 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, ул. Александър Стамболийски
Мобилен:0878284732, 0888284732
Специалност:Строителство на сгради и съоръжения
Стаж:НИ-2015, ЗЗТН-2018
Образование:висше (УАСГ)