Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100878 (16.10.2017 г.), 100102041 (22.8.2011 г.), 810100489 (27.02.2015 г.), 500100740 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1463, ул. Доспат
Телефон:024390319
Мобилен:0889080398, 0893336005
Специалност:МТ
Стаж:НИ-2011, ТПВ-2014, ЗЗТН-2015, МС-2017
Образование:висше (ИУ - Варна)