Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100747 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1220, ул. Илинденско въстание
Мобилен:0888918640, 0887509575
Специалност:Финанси
Стаж:ТПВ-2015
Образование:висше (УНСС)