Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 500100250 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1632, ж.к. Овча Купел 1
Телефон:028558731
Мобилен:0878974419
Факс:028558731
Специалност:Финанси и кредит
Стаж:ТП-1997
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)