Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100168 (18.08.2017 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1303, Зона Б-5
Мобилен:0888300226
Специалност:Право
Стаж:ПИИСДФО-2017
Образование:висше(СУ "Св. Климент Охридски")