Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100167 (31.07.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пазарджик 4400, Васил Левски
Мобилен:0886515299
Специалност:Психология
Стаж:ПИИСДФО-2017
Образование:висше(НБУ)