Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 400100166 (26.07.2017 г.), 100102332 (08.12.2017 г.), 500100783 (28.10.2016 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1359, ж.к. Люлин
Мобилен:0889151679, 0885553360
Специалност:Финанси
Стаж:ТПВ-2016, ПИИСДФО-2017, НИ-2017
Образование:висше(УНСС)