Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 400100165 (21.07.2017 г.), 810100510 (26.10.2017 г.), 300100814 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7020, ул. Плевен
Мобилен:0896619279
Специалност:Стопански мениджмънт
Стаж:МС-2014, ПИИСДФО-2017, ЗЗТН-2017
Образование:висше (Русенски университет Ангел Кънчев)