Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102317 (12.05.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9002, ул. Македония
Телефон:052/626109
Мобилен:0885440600
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:НИ-2017
Образование:висше(ВИНС"Д. Благоев")