Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102315 (27.03.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1000, ул. Майстор Миленко Радоморец
Мобилен:0879430010, 0877035025
Специалност:Математика
Стаж:НИ-2017
Образование:висше(Одески държавен университет "И.И.Мечников")