Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102314 (02.03.2017 г.), 300100874 (02.03.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Долна баня 2040, ул. Христо Ботев
Мобилен:0883322346
Специалност:Устройство и управление на земи и имоти
Стаж:НИ-2017,МС-2017
Образование:висше(УАСГ)