Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100162 (21.02.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1421, Малинова долина ул. Иван Данчов
Мобилен:0888298272
Специалност:Плакат и визуална комуникация
Стаж:ПИИСДФО-2017
Образование:висше(НХА)