Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100159 (10.02.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8000, ул. Страхил
Мобилен:0897822821
Специалност:Стопанско управление
Стаж:ПИИСДФО-2017
Образование:висше("Проф. д-р Асен Златаров")