Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 400100155 (06.02.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1680, ж.к. Белите брези
Мобилен:0888369889
Специалност:Право
Стаж:ПИИСДФО-2017
Образование:висше(СУ "Св. Климент Охридски")