Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 400100146 (30.01.2017 г.), 100100355 (14.12.2009 г.), 300100150 (14.12.2009 г.), 500100149 (14.12.2009 г.), 810100032 (12.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1680, ж.к. Белите брези
Мобилен:0888005012
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2008,МС-2008,ТПВ-2008,ЗЗ-2007,ПИИСДФО-2017
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)