Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 400100151 (03.02.2017 г.), 100102392 (18.01.2019 г.), 500100683 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1330, ж.к. Красна поляна
Мобилен:0889022023
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ТПВ-2014,ПИИСДФО-2017, НИ-2019
Образование:висше (УНСС)