Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 400100150 (01.02.2017 г.), 500100804 (11.01.2018 г.), 300100916 (06.02.2019 г.), 810100531 (12.02.2018 г.), 100102277 (23.12.2016 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1700, ул."Слав Караславов"
Мобилен:0876511411, 0877511355
Специалност:Стопанско управление
Стаж:НИ-2016, ПИИСДФО-2017,ТПВ-2018, ЗЗТН-2018, МС-2019
Образование:висше (Лесотехнически университет)