Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100102309 (24.01.2017 г.), 300100836 (17.11.2014 г.), 810100523 (15.11.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, бул. Генерал Колев
Мобилен:0886570693
Специалност:Мениджмънт
Стаж:МС-2014, НИ-2017, ЗЗТН-2017
Образование:висше (ИУ - Варна)