Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 400100143 (26.01.2017 г.), 810100503 (23.10.2017 г.), 100102320 (05.12.2017 г.), 300100901 (18.01.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Сандански 2800, ул. Надежда
Мобилен:0883391947
Специалност:Строителство на сгради и съоръжения
Стаж:ПИИСДФО-2017,ЗЗТН-2017, НИ - 2017, МС-2019
Образование:висше(УАСГ)