Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100871 (19.01.2017 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1606, бул. Генерал Скобелев
Мобилен:0888998053
Специалност:Маркетинг
Стаж:МС-2017
Образование:висше(УНСС)