Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 100102305 (12.01.2017 г.) , 400100192 (05.07.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, жк "Младост 3"
Мобилен:0886610701
Специалност:ССС
Стаж:НИ-2017, ПИИСДФО-2019
Образование:висше(УАСГ)