Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102300 (09.01.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Плевен, ул. Иван Вазов
Мобилен:0889644282
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ-2017
Образование:висше(УАСГ)