Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102298 (06.01.2017 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Кърджали 6600, ул. Сан Стефано
Мобилен:0877210575
Специалност:ТММТ
Стаж:НИ-2017
Образование:висше(ТУ София)