Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102296 (05.01.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Димитровград 6400, ул. Илинден
Мобилен:0889206011
Специалност:Маркетинг
Стаж:НИ-2017
Образование:висше(УНСС)