Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102294 (05.01.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1172, ул. Апостол Карамитев
Мобилен:0878524266, 0887871162
Специалност:Журналистика
Стаж:НИ-2017
Образование:висше(СУ "Св. Климент Охридски")