Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100862 (29.12.2016 г.) , 100102535 (10.12.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, бул. "Любен Каравелов"
Мобилен:0897997557
Специалност:Електроника
Стаж:МС-2016, НИ-2021
Образование:висше(ТК"Джон Атанасов")