Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 300100862 (29.12.2016 г.), 100102535 (10.12.2021 г.), 810100638 (22.11.2024 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, бул. "Любен Каравелов"
Мобилен:0897997557
Специалност:Електроника
Стаж:МС-2016, НИ-2021, ЗЗТН-2024
Образование:висше(ТК"Джон Атанасов")