Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100102278 (23.12.2016 г.), 400100118 (30.10.2015 г.), 810100581 (13.11.2018 г.), 300100945 (10.11.2021 г.), 500100754 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1404, бул. България
Мобилен:0886440472
Специалност:Икономика
Стаж:ТПВ-2015, ПИИСДФО-2015,НИ-2016, ЗЗТН-2018, МС-2021
Образование:висше (СУ "Св. Климент Охридски)