Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100856 (23.12.2016 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:с. Доброславци 1247, ул. Монова могили
Мобилен:0887501190
Специалност:Индустриален мениджмънт
Стаж:МС-2016
Образование:висше(ТУ София)