Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 300100852 (22.12.2016 г.), 100102274 (22.12.2016 г.), 500100818 (28.09.2018 г.), 810100509 (25.10.2017 г.), 400100123 (30.10.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Хасково 6300, ул. "Лонгоза"
Мобилен:0888820636
Специалност:Икономика и управление на индустрията
Стаж:ПИИСДФО-2015, НИ-2016, МС-2016, ЗЗТН-2017, ТПВ-2018
Образование:висше (УНСС)