Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100855 (23.12.2016 г.), 810100586 (06.08.2019 г.), 500100828 (17.09.2019 г.), 100102507 (10.08.2021 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Благоевград 2700, ул. "Марица"
Мобилен:0888922832
Специалност:Двигатели с вътрешно горене
Стаж:МС-2016, ЗЗТН-2019, ТПВ-2019, НИ-2021
Образование:висше (ВВОУ "Васил Левски")