Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102284 (27.12.2016 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1510, ж.к. Хаджи Димитър
Мобилен:0883301832
Специалност:Икономика на недвижимата собственост
Стаж:НИ-2016
Образование:висше(УНСС)