Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100858 (27.12.2016 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Враца 3000, ул. Демокрация
Мобилен:0898898812
Специалност:Текстилна техника и технологии
Стаж:МС-2016
Образование:висше(ТУ-Габрово)