Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102279 (23.12.2016 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8000, ж.к. Лазур
Телефон:056541212
Мобилен:0879017806
Факс:056541212
Специалност:Икономика и управление на индустрията
Стаж:НИ-2016
Образование:висше(ИУ Варна)