Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100102276 (23.12.2016 г.), 300100879 (17.10.2017 г.), 400100172 (10.07.2018 г.), 500100797 (08.01.2018 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 2300, ж.к. Надежда 3
Мобилен:0877272337
Специалност:Финансов мениджмънт
Стаж:НИ-2016, МС-2017,ТПВ-2018, ПИИСДФО-2018
Образование:висше (УНСС)