Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102275 (22.12.2016 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9000, ул. Иван Рилски
Мобилен:0896660878
Специалност:Стокознание
Стаж:НИ-2016
Образование:висше(ИУ Варна)