Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 101102269 (29.08.2017 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ул.Овче поле
Мобилен:0883340120
Специалност:Архитектура
Стаж:НИ-2016
Образование:висше(УАСГ)