Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100853 (23.12.2016 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас, ул. Оборище
Мобилен:0882619283
Специалност:Електроника
Стаж:МС-2016
Образование:висше(ТУ София)