Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 101102281 (28.02.2020 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Петрич 2850, ул. Кожух
Мобилен:0885882726
Специалност:Строителство на сгради и съоръжения
Стаж:НИ-2016
Образование:висше(УАСГ)