Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102283 (27.12.2016 г.), 400100140 (08.10.2016 г.), 500100742 (17.11.2014 г.), 300100834 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1343, ж.к. Люлин
Мобилен:0888983155
Специалност:Комуникационна техника
Стаж:МС-2014, ТПВ-2014, ПИИСДФО-2016, НИ-2016
Образование:висше (ТУ - София)