Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100102268 (22.12.2016 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София, ул. "Петър Делян"
Мобилен:0894229099
Специалност:Строителство на сгради и съоръжения
Стаж:НИ-2016
Образование:висше(ВСУ "Любен Каравелов")