Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 300100848 (21.12.2016 г.), 100102267 (21.12.2016 г.), 810100584 (06.08.2019 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ул. "Маринковица"
Мобилен:0887781838
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2016,МС-2016, ЗЗТН-2019
Образование:висше(УНСС)