Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100847 (21.12.2016 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Етрополе 2180, бул. Руски
Мобилен:0887406416
Специалност:Икономика и организация на труда
Стаж:МС-2016
Образование:висше(УНСС)